روز: آبان ۱۲, ۱۳۹۸

آبان ۱۲
اثبات مالکیت برای املاک بدون سند

 «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او…